Kategória Lekár radí

Starostlivosť o chrbticu v staršom veku

Spinal Vital

Problémom starších pacientov je, že majú mnohé pridružené ochorenia, kde patria cievne ochorenia, metabolické ochorenia, ako je napríklad cukrovka alebo endorkinologické ochorenia, napríklad ostopénia , osteoporóza. Tieto zmeny urýchľujú naprogramované degeneratívne zmeny na medzistavcových platničkách, ktoré môžu sekundárne viesť práve…

Čítať viac

Bolesti krčnej chrbtice

Bolest krcnej chrbtice

Chrbtica je kostenou osou trupu, na ktorú nasadá lebka a prostredníctvom pletencov sú k nej pripojené končatiny. Chrbticu tvorí 34-35 stavcov, ktoré spolu so svalmi a väzmi tvoria stabilný podklad pre realizáciu pohybov a zároveň majú schopnosť udržať stabilitu celého tela. Medzi stavcami je umiestnených 23 platničiek. Chrbtica má…

Čítať viac